Δημόσιον δίκαιον: περί δημοτικών και επαρχιακών θεσμών προ της επαναστάσεως (1)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔημόσιον δίκαιον: περί δημοτικών και επαρχιακών θεσμών προ της επαναστάσεως (1) (EL)

[Ανωνύμως],

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο που αξιολογήθηκε από ομότιμους αξιολογητές (EL)


Ευρωπαϊκός Ερανιστής

Ελληνική γλώσσα

1970-01-01


Εμμανουήλ Αντωνιάδης (1791-1863) (EL)

Ευρωπαϊκός Ερανιστής; Τεύχος 2 (Έτος Β'); σελ. 69-95 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια’ Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.