Διερεύνηση της σχέσης διοίκησης ολικής ποιότητας και παραγόντων του οργανωσιακού περιβάλλοντος-θεωρητική τεκμηρίωση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Διερεύνηση της σχέσης διοίκησης ολικής ποιότητας και παραγόντων του οργανωσιακού περιβάλλοντος-θεωρητική τεκμηρίωση

Βούζας, Φώτιος
Γκοτζαμάνη, Κατερίνα

Η συγκεκριμένη εργασία προσπαθεί να διερευνήσει τη σχέση Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και παραγόντων του οργανωσιακού περιβάλλοντος. Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι το περιβάλλον αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο μέρος στην ζωή κάθε «ζωντανού οργανισμού». Μολαταύτα, η πλειοψηφία των θεωρητικών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) ελάχιστα ασχολήθηκε με τη μελέτη του περιβάλλοντος και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει αυτό στη λειτουργική ζωή των επιχειρηματικών μονάδων και στην υλοποίηση των στόχων ποιότητας και ιδιαίτερα στην ικανοποίηση του «εσωτερικού» και του «εξωτερικού» πελάτη. Έχει αποδειχθεί ότι επιχειρήσεις οι οποίες υποβαθμίζουν ή δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους τις επιρροές του περιβάλλοντος έχουν αυξημένες πιθανότητες αποτυχίας εδραίωσης και βελτίωσης του συστήματος ποιότητας. (Dale et al, 1997). Στην παρούσα εργασία θεωρούμε ότι μια φιλοσοφία ΔΟΠ δεν μπορεί να λειτουργήσει και να πραγματοποιήσει τους σκοπούς της μέσα στο «απόλυτο κενό». Η βελτίωση της ποιότητας μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής ενός μοντέλου Διοίκησης Ολικής Ποιότητας αποτελεί ένα από τα διάφορα υποσυστήματα της επιχείρησης και επηρεάζεται τόσο από το άμεσο όσο και από το έμμεσο περιβάλλον της επιχείρησης. (Lawler, 1994. Shani et al, 1994. Benson et al, 1991. Reeves και Bednar, 1994).

Text

Συστημική προσέγγιση
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Οργανωσιακό περιβάλλον


Ελληνική γλώσσα

2009-11-03T06:41:54Z
2006


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.