Η συστημική λειτουργία της καινοτομίας και η σημασία της οργάνωσης και διοίκησής της στην νέα οικονομία: προσέγγιση concept mapping

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ συστημική λειτουργία της καινοτομίας και η σημασία της οργάνωσης και διοίκησής της στην νέα οικονομία: προσέγγιση concept mapping

Γεωργαντά, Ζωή

Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να χρησιμοποιήσει την προσέγγιση του concept mapping για να δείξει ότι η καινοτομία δεν είναι μια ξαφνική «αναλαμπή» ή ένα τυχαίο φαινόμενο, αλλά, (1) είναι επιχειρησιακή διαδικασία και συνεπώς οργανώνεται και διοικείται, και (2) αποτελεί ζωτικό λειτουργικό στοιχείο και στρατηγική κατεύθυνση του επιχειρησιακού συστήματος. Έτσι, ως αποτέλεσμα των παραπάνω ιδιοτήτων και ιδιαίτερα στα πλαίσια της «νέας οικονομίας», γίνεται φανερό ότι (1) η επιτυχία της καινοτομικής διαδικασίας προσδιορίζει την επιτυχία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, (2) η επιτυχία της καινοτομίας εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο το management έχει επιτύχει την κατάλληλη διασύνδεση και συνεργασιμότητα όλων των στοιχείων του επιχειρησιακού συστήματος, και (3) η καινοτομική διαδικασία σε μικροοικονομικό επίπεδο συνδέεται άμεσα με την εθνική καινοτομική ικανότητα.

Text

Concept mapping
Μάνατζμεντ καινοτομικής διαδικασίας
Καινοτομία


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-03T06:58:07Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.