Η υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς

Λυρούδη, Κατερίνα
Γκαρμπούνης, Γεώργιος

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη βιβλιογραφία σχετικά με την «Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς» και τις διάφορες προσεγγίσεις που έχουν προταθεί για την εμπειρική έρευνα της υπόθεσης αυτής. Οι πρώτες προσεγγίσεις περιελάμβαναν «κανόνες φίλτρα», μελέτη των αλληλουχιών προσήμου των τιμών (runs tests) καθώς και μελέτη των αυτοσυσχετίσεων και του μεγέθους των μεταβολών των τιμών. Οι νεότερες έρευνες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τον έλεγχο του «Υποδείγματος του Τυχαίου Περιπάτου» μέσω νέων τεχνικών όπως οι διάφορες παραλλαγές του Variance Ratio (VR) τεστ. Επίσης, αυτές οι έρευνες χρησιμοποιούν σύνολα δεδομένων που καλύπτουν χρονικά διαστήματα δεκαετιών αλλά και αναφέρονται σε αγορές εκτός Βορείου Αμερικής. Τις περισσότερες φορές το υπόδειγμα του τυχαίου περιπάτου απορρίπτεται. Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά απόρριψη της «Υπόθεσης της Αποτελεσματικής Αγοράς», καθώς η οικονομική αξιοποίηση των όποιων στατιστικά σημαντικών εξαρτήσεων κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Η «Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς» μελετάται εδώ και δεκαετίες. Αν και οι μέθοδοι έχουν αλλάξει, το συμπέρασμα παραμένει κοινό: Η αγορά εμφανίζει αποτελεσματικότητα αδύνατου τύπου.

Text

Υποθέσεις αποτελεσματικών αγορών


Ελληνική γλώσσα

2009-11-04T06:37:23Z
2006


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.