Δείκτης εξαγωγικής εξειδίκευσης και μετάβαση: η περίπτωση του ενδοβαλκανικού εμπορίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔείκτης εξαγωγικής εξειδίκευσης και μετάβαση: η περίπτωση του ενδοβαλκανικού εμπορίου

Δελιβάνη, Ελένη
Νίκας, Χρήστος

Στη διάρκεια της διαδικασίας της μετάβασης των βαλκανικών οικονομιών προς το σύστημα της αγοράς και της ουσιαστικής τους επανένταξης στο παγκόσμιο εμπορικό γίγνεσθαι, οι χώρες αυτές χρειάστηκε να αναπροσαρμόσουν τόσο την παραγωγική τους διάρθρωση όσο και τις κατευθύνσεις του εξαγωγικού τους εμπορίου. Το ερώτημα είναι: υπάρχει σχέση ανάμεσα στη δομή των εξαγωγών των οικονομιών που βρίσκονται στη διαδικασία της μετάβασης και στην πρόοδο της μετάβασης αυτή καθεαυτή; Η παρούσα εργασία επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα αυτό με πεδίο διερεύνησης τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναφορικά με τις εξαγωγές τους προς την Ελλάδα και βασικό εργαλείο το Δείκτη Εξαγωγικής Εξειδίκευσης.

Text

Μετάβαση
Ενδοβαλκανικό εμπόριο
Δείκτης Εξαγωγικής Εξειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2009-11-04T07:07:54Z
2006


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.