Εξαγωγές και οικονομική ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα για δυο νέα μέλη της Ε.Ε.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕξαγωγές και οικονομική ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα για δυο νέα μέλη της Ε.Ε.

Δριτσάκης, Νικόλαος

Η εργασία αυτή προσπαθεί να αναλύσει τη σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές και την οικονομική ανάπτυξη σε δύο νέες χώρες μέλη της Ε.Ε., όπως η Κύπρος και η Μάλτα. Οι εκτιμήσεις που παρουσιάζονται δείχνουν μια θετική και σημαντική σχέση ανάμεσα στις δύο αυτές μεταβλητές. Η στατιστική επάρκεια των υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται υποστηρίζεται από διαγνωστικούς ελέγχους, όπως ο έλεγχος των Bruesch-Godfrey για την αυτοσυσχέτιση, και ο έλεγχος των Farely-Hinich για τη σταθερότητα των συντελεστών.

Text

Συνολοκλήρωση
Εξαγωγές
Οικονομική ανάπτυξη


Ελληνική γλώσσα

2009-11-04T11:04:02Z
2006
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.