Μετανάστευση και πληθυσμός στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Μετανάστευση και πληθυσμός στην Ελλάδα

Έμκε-Πουλοπούλου, Ήρα

Μετά την παράθεση πολλών στοιχείων για το μέγεθος και τη διάρθρωση κατά φύλο, ηλικίες, τόπο εγκατάστασης των αλλοδαπών στην Ελλάδα, εξετάζεται η επίδραση της εισροής μεταναστών στη γεννητικότητα και τη γήρανση του ελληνικού πληθυσμού. Αναλύεται, επίσης, η σχέση των αλλοδαπών μαθητών με τον ελληνικό μαθητικό πληθυσμό. Τέλος, επιχειρείται η εκτίμηση της συμβολής των μεταναστών στον ελληνικό πληθυσμό στο μέλλον.

Text

Μετανάστες
Εισροή μεταναστών
Γονιμότητα
Γήρανση
Γεννητικότητα


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-04T11:11:44Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.