Μια πρόταση υλοποίησης του management οικοτουρισμού στον ελλαδικό χώρο: η περίπτωση της περιοχής της λίμνης του Δύστου στην Εύβοια

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜια πρόταση υλοποίησης του management οικοτουρισμού στον ελλαδικό χώρο: η περίπτωση της περιοχής της λίμνης του Δύστου στην Εύβοια

Παπαηλίας, Θεόδωρος
Τερζίδης, Κωνσταντίνος
Καραγιάννης, Στέφανος

Η Ελλάδα στήριξε μετά το 1980 την οικονομική της μεγέθυνση στις υπηρεσίες. Ο τουρισμός καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στον τομέα αυτό. Μετά το 1990 άρχισαν να γίνονται γνωστές στο ευρύ κοινό διάφορες μορφές τουρισμού, εκτός της κλασικής του μορφής (διακοπές, μαζικός θερινός τουρισμός, κ.λπ.), και ο οικοτουρισμός φαίνεται ότι αποκτά ένα σχετικό προβάδισμα στις διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Η χώρα κατέχει μία από τις πλέον προνομιακές θέσεις στην πανίδα και χλωρίδα της Ευρώπης, και όχι μόνο. Τα διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με το συνεχώς ενδυναμούμενο οικολογικό κίνημα και οι συνθήκες προστασίας που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται στη χώρα, ενίσχυσαν την προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας του οικοτουρισμού. Από την πληθώρα των τόπων που υπάρχουν, προτάθηκε ως μελέτη περίπτωσης η περιοχή της λίμνης Δύστου της Εύβοιας, η οποία θεωρείται από το 1998 ως ένας από τους πλέον ενδιαφέροντες υγροβιότοπους της Ευρώπης (προστατεύεται νομικά). Στο κείμενο καταγράφονται τα προβλήματα και προτείνονται λύσεις που αφορούν κυρίως στη διαχείριση, προκειμένου να επιτευχθεί η τουριστική ανάπτυξη χωρίς όχληση στο περιβάλλον.

Text

Νομική προστασία
Οικοτουρισμός
Ισόρροπη ανάπτυξη
Μάνατζμεντ
Υγροβιότοπος


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-04T12:18:52Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.