Εκτιμήσεις συναρτήσεων παραγωγής σε 23 κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκτιμήσεις συναρτήσεων παραγωγής σε 23 κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας

Κάτος, Αναστάσιος Β.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ελέγξει ποια από τις γνωστές μορφές των συναρτήσεων παραγωγής αρμόζει καλύτερα στα στοιχεία των κλάδων της ελληνικής βιομηχανίας. Χρησιμοποιώντας διαστρωματικά στοιχεία του έτους 2003 εκτιμήθηκαν με τη μέθοδο OLS οι συναρτήσεις παραγωγής Cobb-Douglas και Box-Cox για 23 κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας. Η εργασία καταλήγει στο ότι η συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas δεν απορρίπτεται στους περισσοτέρους κλάδους και απεικονίζει μάλλον καλύτερα την ελληνική πραγματικότητα. Για την ελληνική βιομηχανία ως σύνολο, η κλίμακα αποδόσεων είναι μάλλον σταθερή (0,97) και η ελαστικότητα υποκαταστάσεως κεφαλαίου προς εργασία ισούται με 1,03. Επιπλέον, η μέση ελαστικότητα του προϊόντος ως προς το κεφάλαιο ισούται με 0,30 και η μέση ελαστικότητα του προϊόντος ως προς την εργασία ισούται με 0,67.

Text

Συναρτήσεις παραγωγής
Ελληνική βιομηχανία
Cobb-Douglas
Box-Cox


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-05T15:18:57Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.