Η προσωπική δέσμευση των εργαζομένων(employeeship) και η συναισθηματική νοημοσύνη της επιχείρησης.Οι εφαρμογές της στη διοίκηση των επιχειρήσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Η προσωπική δέσμευση των εργαζομένων(employeeship) και η συναισθηματική νοημοσύνη της επιχείρησης.Οι εφαρμογές της στη διοίκηση των επιχειρήσεων

Σαρρή, Κατερίνα

Στην παρούσα εργασία αναλύεται η έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και η σημασία της για την αποδοτικότητα των οικονομικών οργανισμών. Μεταξύ των παραγόντων που την προσδιορίζουν είναι η προσωπική δέσμευση των εργαζομένων (emloyeeship) που δύναται να διερευνηθεί με τη βοήθεια ενός εργαλείου μέτρησης (employeeship meter). Στην εργασία αυτή επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι ο βαθμός της προσωπικής δέσμευσης των εργαζομένων επηρεάζει τη συναισθηματική νοημοσύνη της επιχείρησης με πρωτογενή έρευνα σε 451 εργαζομένους σε πολυεθνική αλυσίδα εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών. Επιπλέον, τα ευρήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του προτεινόμενου εργαλείου στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να διαμορφωθεί και να εδραιωθεί μια νέα εταιρική κουλτούρα, να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η διαδικασία αλλαγής της κουλτούρας, να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν επιπλέον παρεμβατικές ενέργειες στις «προβληματικές» περιοχές.

Text

Συναισθηματική Νοημοσύνη
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εταιρική Κουλτούρα
Προσωπική δέσμευση των Εργαζομένων


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-09T08:29:10Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.