Οι αποσβέσεις ενσωμάτων-ασωμάτων παγίων στη χώρα μας και σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι αποσβέσεις ενσωμάτων-ασωμάτων παγίων στη χώρα μας και σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα

Σταυρόπουλος, Αντώνιος

Σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) που χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στη χώρα μας παρατηρούμε: α) Από τους δύο τρόπους λογιστικής απεικόνισης της απόσβεσης ενός παγίου, τον άμεσο και τον έμμεσο, ο δεύτερος τρόπος είναι ο επιστημονικά ορθότερος και ακολουθείται υποχρεωτικά στην πράξη. β) Υπάρχουν δύο μέθοδοι αποσβέσεων, η σταθερή μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις επιχειρήσεις και η φθίνουσα μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ορισμένες μόνο επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που θα ισχύσουν από 1.1.2005 και θα εφαρμοστούν πρώτα από τις Ανώνυμες Εταιρίες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, υπάρχουν διαφορές και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έγκαιρη προετοιμασία των επιχειρήσεων.

Text

Φθίνουσα μέθοδος
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)
Αποσβέσεις παγίων
Σταθερή μέθοδος
Άμεσος τρόπος
Αποσβεσμένα έπιπλα
Έμμεσος τρόπος
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα


Ελληνική γλώσσα

2009-11-09T09:40:45Z
2006


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.