δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

La gouvernance

Maniates, Antoine

La gouvernance constitue le mode de gérer les affaires publiques par une institution dirigeante centrale, chargée de la fonction gouvernementale. Ce phénomène en Europe fait preuve d'une convergence notable pour le monde entier de manière que les cercles académiques aient introduit la notion d'Espace Administratif Européen. La convergence n'est pas quand même propice pour l'établissement d'un modèle uniforme, d'autant plus vu que même le mouvement prééminent du Nouveau Management Public est partagé sur les méthodes réformistes à adopter. En outre, la confiance civique consiste en l'espérance ferme et l'assurance des citoyens qui se fient au pouvoir public. Elle émerge comme une notion rationnelle, basée sur des résultats mesurables, mais la légitimation populaire peut aussi être attribuée à des raisons idéologiques ou sentimentales.

Text

Confiance civique
Nouveau Management Public
Méfiance
Européanisation
Culture administrative
Exclusion sociale
Gouvernance
Mondialisation
Écologie


Γαλλική γλώσσα

2006
2009-11-12T14:10:04Z


University of Macedonia, Economic and Social Sciences
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.