Αφγανιστάν: η δράση διεθνών και εσωτερικών παραγόντων στη χώρα και η πορεία προς την ανοικοδόμηση του κράτους.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑφγανιστάν: η δράση διεθνών και εσωτερικών παραγόντων στη χώρα και η πορεία προς την ανοικοδόμηση του κράτους.

Κωνσταντινίδης, Θωμάς

Μπέλλου, Φωτεινή
Πρόγραμμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές

Η εργασία εξετάζει το σύνολο και την πορεία των διεθνών επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν που έλαβαν χώρα την τελευταία δεκαετία.Κύριο αντικείμενο της μελέτης αποτελούν όλες οι διεθνείς επιχειρήσεις που διεξήχθησαν στο έδαφος του Αφγανιστάν από το 2001 έως και σήμερα, ο ρόλος τους και τα μέσα που χρησιμοποίησαν προκειμένου να εκπληρώσουν την αποστολή τους ανάλογα με την εξουσιοδότησή τους, καθώς και η μεταξύ τους συνεργασία και συντονισμός. Παράλληλα, αναλύονται ο ρόλος και οι ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας του Αφγανιστάν προς την κατεύθυνση της ανοικοδόμησης του κράτους και αναζητείται ο βαθμός συνεργασίας ανάμεσα στην τοπική ηγεσία και τη διεθνή παρουσία στη χώρα. Επιχειρείται λοιπόν, μέσα από τη μελέτη της δράσης διεθνών και εσωτερικών παραγόντων τα τελευταία έντεκα χρόνια, να αποσαφηνιστεί η κατάσταση του κράτους του Αφγανιστάν και να εξεταστούν οι περεταίρω προοπτικές για τη χώρα, δεδομένης της προαναγγελθείσας αποχώρησης των νατοϊκών στρατευμάτων από το θέατρο των επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν μέχρι το 2014.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Αφγανιστάν
Afganistan

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012-09-05T17:34:57Z
2011


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.