Επαγγελματική προσαρμογή, ετοιμότητα ανάληψης σύγχρονων ρόλων και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νέο επαγγελματικό περιβάλλον της κοινωνίας της γνώσης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπαγγελματική προσαρμογή, ετοιμότητα ανάληψης σύγχρονων ρόλων και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νέο επαγγελματικό περιβάλλον της κοινωνίας της γνώσης.

Κολυβά, Κωνσταντίνα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Πετρίδου, Ευγενία

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ήταν η διερεύνηση του βαθμού Επαγγελματικής Προσαρμογής στο Νέο Επαγγελματικό Περιβάλλον της Κοινωνίας της Γνώσης των εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπ/σης, της ετοιμότητά τους να ανταποκριθούν στους σύγχρονους ρόλους που καλούνται να αναλάβουν, καθώς και των κινήτρων συμμετοχής τους σε προγράμματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Τα ανώτερα ζητήματα εκλαμβάνονται ως θεμελιώδεις παράγοντες επιτυχίας της επιχειρούμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, η οποία συντελείται υπό την επίδραση της σοβαρής οικονομικής ύφεσης μέσω της οποίας διέρχεται η χώρα. Η έρευνα διεξήχθη στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο, σε δείγμα 146 εκπαιδευτικών της δημόσιας Β/θμιας εκπαίδευσης με την τεχνική του ερωτηματολογίου. Τα ευρήματα της έρευνας οδηγούν στα ακόλουθα συμπεράσματα: Οι εκπαιδευτικοί βιώνουν μέτρια επίπεδα επαγγελματικής προσαρμογής, στην διαμόρφωση της οποίας συμβάλλει ο βαθμός προσαρμογής των επιμέρους παραγόντων οι οποίοι επιδρούν είτε θετικά είτε αρνητικά σε αυτήν. Τα υψηλότερα, αν και μέτρια, επίπεδα εμφανίζονται κατά σειρά στους παράγοντες των διαπροσωπικών σχέσεων, της επίτευξης επαγγελματικών φιλοδοξιών και των δυνατοτήτων ανέλιξης που προσφέρονται από το επαγγελματικό περιβάλλον, του οργανωτικού κλίματος-ασφάλειας που παρέχεται από την υπηρεσία, και του κοινωνικού κεφαλαίου δηλαδή της ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Ο παράγοντας του επαγγελματικού άγχους παρουσιάζει μέση τιμή υπό του μετρίου, ενώ σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα ακολουθούν η συναισθηματική εξάντληση, η συναισθηματική αποξένωση και το γενικό άγχος. Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να αναλάβουν τους νέους ρόλους κυμαίνεται γενικά σε μέτρια επίπεδα. Μικρότερη ετοιμότητα παρουσιάζουν στην εκπλήρωση ρόλων που σχετίζονται με την ικανότητα παροχής διοικητικού έργου και στον ρόλο τους ως φορείς υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής, γεγονός που εγείρει προβληματισμούς τόσο για την δυνατότητα εφαρμογής της όσο και για τις γενικότερες κατευθύνσεις της. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης και προτάσσουν κατά σειρά σημαντικότητας ως κίνητρα συμμετοχής την ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τη βελτίωση των γνώσεών τους σε ζητήματα ΤΠΕ, την ενημέρωση για τις παιδαγωγικές εξελίξεις και τον εμπλουτισμό των ήδη υπαρχόντων προσόντων τους.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Νέο Επαγγελματικό Περιβάλλον
Επαγγελματική ανάπτυξη
Επαγγελματική προσαρμογή
Ετοιμότητα ανάληψης σύγχρονων ρόλων


Ελληνική γλώσσα

2012-09-07T07:30:41Z
2011


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της διπλωματικής θα αποδεσμευτεί μετά τις 24/10/2015.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.