Στρατηγικές ανάπτυξης του χειμερινού τουριστικού προϊόντος: η περίπτωση των χιονοδρομικών κέντρων της Ελλάδος.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτρατηγικές ανάπτυξης του χειμερινού τουριστικού προϊόντος: η περίπτωση των χιονοδρομικών κέντρων της Ελλάδος.

Ζαμπετάκη, Ζακελίνα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Βασιλειάδης, Χρήστος

Η παρούσα εργασία είναι διπλωµατική εργασία που διενεργείται στα πλαίσια ολοκλήρωσης σπουδών στο διατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα της διοίκησης επιχειρήσεων για στελέχη επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η επιλογή του θέµατος της εργασίας αυτής έγινε µε κριτήριο το προσωπικό ενδιαφέρον της συγγραφέως-ερευνήτριας αναφορικά µε την ύπαρξη χειµερινής τουριστικής υποδοµής και την προσφορά του κατάλληλου τουριστικού προϊόντος από τα χιονοδρομικά κέντρα τα οποία αποτελούν βασικό παράγοντα στην ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού στην Ελλάδα. Έτσι, επιλέχθηκε η διερεύνηση της στρατηγικής των χιονοδροµικών κέντρων, μελετώντας τις πρακτικές της διοίκησης. Με την παρουσίαση του πρώτου µέρους της εργασίας επιχειρούµε να προσεγγίσουµε το Θεωρητικό κοµµάτι της εργασίας, αναλύοντας βασικές έννοιες και παράγοντες συναφείς µε το θέµα που διαπραγµατευόµαστε, όπως τι είναι τουρισµός και τι ειδικότερα σηµαίνει χειµερινός τουρισµός στην Ελλάδα, τι είναι το τουριστικό μάρκετινγκ μάνατζμεντ και µέσα σε αυτά τα πλαίσια θα παρουσιάσουµε και τα Χιονοδροµικά Κέντρά της Ελλάδος. Στο δεύτερο μέρος επιχειρούµε την πρακτική προσέγγιση του θέµατός µας, όπου θα παρουσιάσουµε μελέτες και έρευνες πάνω στο θέμα και στο τρίτο μέρος θα παραθέσουμε την έρευνα και τα συμπεράσματα για τη στρατηγική που ακολουθείτε στα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδος.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Χιονοδρομικά κέντρα
Στρατηγικές ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012-09-28T07:06:34Z
2012


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.