Η προσαρμογή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στην ευρωπαϊκή στρατηγική "Better Regulation". Εθνική νομοθεσία και καλές πρακτικές για τη μείωση του διοικητικού φόρτου στις επιχειρήσεις. Η περίπτωση του Νόμου 3853/2010 περί «Απλοποίησης διαδικασιών σύστασης των προσωπικών και των κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις».

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ προσαρμογή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στην ευρωπαϊκή στρατηγική "Better Regulation". Εθνική νομοθεσία και καλές πρακτικές για τη μείωση του διοικητικού φόρτου στις επιχειρήσεις. Η περίπτωση του Νόμου 3853/2010 περί «Απλοποίησης διαδικασιών σύστασης των προσωπικών και των κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις».

Αράπης, Δημήτριος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Παπαδόπουλος, Ιωάννης

Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι - αφού συζητηθούν η σχέση δημόσιας διοίκησης και επιχειρηματικότητας, αναλυθούν οι όροι «καλή νομοθέτηση», «διοικητικά βάρη» και «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» και σκιαγραφηθεί το ελληνικό διοικητικό και ρυθμιστικό τοπίο και βασικά του προβλήματα - να εξεταστεί ο Ν. 3853/2010 περί «Απλοποίησης διαδικασιών σύστασης προσωπικών και των κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις» ως προς την συνεισφορά του στη μείωση των διοικητικών βαρών για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και να απαντήσει σε μία σειρά προβληματισμών όπως : 1. Γιατί αναπτύσσεται μια τέτοια ρύθμιση: ποια είναι η αιτιολογική της βάση, σε ποιο πρόβλημα απαντά, με τίνος/τίνων την πρωτοβουλία αναδύθηκε στην πολιτική και διοικητική ατζέντα, εάν σχετίζεται με προϋπάρχουσες πρωτοβουλίες – ρυθμίσεις 2. Ποια συλλογικά υποκείμενα εμπλέκονται: σε ποιους απευθύνεται, ποιοι εμπλέκονται στην υλοποίησή της, ποιους αφορά, ποιους στοχεύει και ποιοι άλλοι επηρεάζονται από την εφαρμογή της (stakeholders) 3. Ποια η φιλοσοφία της ρύθμισης και τα μέσα εφαρμογής της: 4. Ποιοι είναι οι κύριοι και δευτερεύοντες στόχοι της ρύθμισης. 5. Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα/οφέλη. Η εργασία ολοκληρώνεται με αναφορά παρόμοιων ρυθμίσεων σε άλλες χώρες και την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την εκσυγχρονιστική συμβολή της εν λόγω νομοθετικής ρύθμισης. Το υλικό για την εκπόνησή της αντλήθηκε κατά κύριο λόγο από βιβλιογραφική αναζήτηση αλλά και μέσα από επαφές με εμπλεκόμενους (συντελεστές και αποδέκτες) στην εν λόγω ρυθμιστική πρωτοβουλία.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Διοικητικά βάρη
Σύσταση εταιρειών
Επιχειρηματικότητα
Δημόσια διοίκηση
Καλή νομοθέτηση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012-10-04T07:20:53Z
2011


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.