Αριστεία στον τομέα της υγείας: η περίπτωση του Ελληνικού Δημόσιου Νοσοκομείου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑριστεία στον τομέα της υγείας: η περίπτωση του Ελληνικού Δημόσιου Νοσοκομείου.

Ελευθεριάδου, Όλγα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τσιότρας, Γεώργιος

Το δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καθώς και η σταδιακή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου έχουν αναδείξει την υγεία σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της σύγχρονης κοινωνίας. Ποιότητα και υγεία αναπόφευκτα συμβαδίζουν. Ειδικότερα στη χώρα μας, ο κλάδος υγείας μαστίζεται από σοβαρά προβλήματα με τη φιλοσοφία περί ποιότητας να συναντά αντιστάσεις κατά την ενσωμάτωσή της στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας παρέχουν τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, για σταθερή και υγιή βάση, πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί ένα ποιοτικότερο σύστημα υγείας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάστηκε εάν και κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα σε νοσοκομειακό επίπεδο στην Ελλάδα. Λόγος γίνεται για το ευρωπαϊκό μοντέλο αριστείας και τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης EFQM, βάσει των οποίων διεξήχθη έρευνα στη δημόσια νοσοκομειακή περίθαλψη. Προηγείται της έρευνας βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία και καταδεικνύει τις βασικές αρχές και τις εφαρμογές του μοντέλου στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Το ερευνητικό τμήμα κινείται σε δύο άξονες. Αρχικά, έρευνα αυτοαξιολόγησης έλαβε χώρα πανελλαδικά, κατά την οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι διοικητές των νοσοκομειακών μονάδων από τη σκοπιά του ηγέτη. Η ομοιομορφία, όμως, στις απαντήσεις οδήγησε στη διεξαγωγή συμπληρωματικής έρευνας, μελέτης περίπτωσης στο Γ.Ν. Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», με εργαζομένους από όλα τα επίπεδα να απαντούν στο ίδιο ερωτηματολόγιο. Το θετικό κλίμα από τις απαντήσεις των διοικητών αντιστράφηκε, μιας και στην περίπτωση του νοσοκομείου εντοπίστηκαν προβλήματα στα κριτήρια- προϋποθέσεις Ηγεσία και Ανθρώπινο Δυναμικό. Έντονες διαφορές επισημάνθηκαν μεταξύ διοικητικού και κλινικού προσωπικού, ενώ υψηλά ήταν τα ποσοστά σε απαντήσεις ‘Δε γνωρίζω’ σε όλα τα κριτήρια. Προτείνονται, μάλιστα, ορισμένες δράσεις, σε στρατηγικό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί βελτίωση των αποτελεσμάτων κατά τη δεύτερη αυτοαξιολόγηση. Η υιοθέτηση, λοιπόν, αντίστοιχων συστημάτων στη δημόσια υγειονομική περίθαλψη, αν και απαιτητική διαδικασία, μπορεί να διαγνώσει προβλήματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
Ποιότητα
Νοσοκομεία
Ελλάδα
Αριστεία
Δημόσια υγειονομική περίθαλψη
EFQM

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012-10-08T17:41:43Z
2012


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.