Χρηματοοικονομική αποτύπωση και κατασκευή ενός αξιόπιστου μοντέλου πρόβλεψης της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας των επιχειρήσεων: Η περίπτωση των ιδιωτικών μονάδων υγείας στην Ελλάδα.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧρηματοοικονομική αποτύπωση και κατασκευή ενός αξιόπιστου μοντέλου πρόβλεψης της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας των επιχειρήσεων: Η περίπτωση των ιδιωτικών μονάδων υγείας στην Ελλάδα.

Καρακόλιας, Στέφανος

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Αλετράς, Βασίλειος

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτυπώθηκε υπό τη χρηματοοικονομική του σκοπιά ο κλάδος των ιδιωτικών μονάδων υγείας που λειτουργούν στην Ελλάδα. Μεγέθη στα οποία δόθηκε ιδιαίτερη σημασία είναι η ρευστότητα, η κεφαλαιακή διάρθρωση και τα συσσωρευμένα αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες) των εν λόγω επιχειρήσεων. Εν συνεχεία, εφαρμόστηκε σχετικό οικονομετρικό μοντέλο, προκειμένου να προβλεφθούν φαινόμενα χρηματοοικονομικής δυσπραγίας στον κλάδο. Στο θεωρητικό σκέλος της εργασίας εξετάστηκαν διεξοδικά οι έννοιες της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας σε συνδυασμό με συγγενείς σε αυτή έννοιες, τα μοντέλα πρόβλεψης της δυσπραγίας καθώς και οι στρατηγικές χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις. Κατά την επισκόπηση του κλάδου, ξεχώρισε η τάση της τελευταία δεκαετίας για εκτέλεση της επιτυχημένης συνταγής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δηλαδή της εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας και φάσματος μέσα από μεγάλους ομίλους - εισηγμένους και μη - που δραστηριοποιούνται ακόμη και στο εξωτερικό. Στην ξέφρενη αυτή πορεία, όμως, βάζει φρένο η ιδιαιτερότητα της υφιστάμενης ελληνικής κρίσης, λόγω της οποίας οι περισσότερες ιδιωτικές μονάδες υγείας έχουν μπει σε περιπέτειες, αναζητώντας καθημερινά τον τρόπο για να λειτουργήσουν σε ένα σταθερό περιβάλλον επαρκούς ρευστότητας και χρηματοδότησης. Η στατιστική ανάλυση του εμπειρικού σκέλους έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου βρίσκεται σήμερα σε βαθύτατη χρηματοοικονομική κρίση, η οποία αναμένεται να μεταφραστεί σε πτωχεύσεις, εξαγορές ή συγχωνεύσεις εταιριών. Η χρηματοοικονομική υγεία των εξεταζόμενων εταιριών είναι σημαντικά χειρότερη απ’ αυτή που επικρατούσε πριν την εκδήλωση της κρίσης. Ακόμη, η πιθανότητα πτώχευσης βρέθηκε σημαντικά υψηλότερη για τους στυλοβάτες του κλάδου, δηλαδή τις Γενικές Κλινικές και τις Μεγάλες Επιχειρήσεις. Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα της έρευνας προμηνύουν αξιοσημείωτες ανακατατάξεις στον κλάδο, εφόσον δε λυθούν άμεσα τα χρηματοοικονομικά προβλήματα σε επιχειρησιακό και κλαδικό επίπεδο.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Πτώχευση
Χρηματοοικονομική δυσπραγία
Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας
Ζ-score

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012-10-09T09:44:39Z
2012


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.