Μοντέλα χρονικής διάρθρωσης επιτοκίων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜοντέλα χρονικής διάρθρωσης επιτοκίων.

Πάκος, Γεώργιος

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ζαπράνης, Αχιλλέας

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της αγοράς των επιτοκιακών παραγώγων έχει στρέψει το ενδιαφέρον των χρηματοοικονομικών μελετητών, στη μελέτη της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η χρονική διάρθρωση των επιτοκίων αποτελεί βασικό κομμάτι της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Αποτελεί επομένως μεγάλη πρόκληση, η ακριβής πρόβλεψη της μελλοντικής διάρθρωσης των επιτοκίων, ώστε να είναι εφικτή η τιμολόγηση και η αντιστάθμιση παραγώγων προϊόντων του επιτοκίου. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι αρχικά να παρουσιάσει τις βασικές θεωρίες διάρθρωσης των επιτοκίων, να περιγράψει τα σημαντικότερα μοντέλα διάρθρωσης των επιτοκίων, όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί στην παγκόσμια βιβλιογραφία, να παρουσιάσει ένα ενοποιημένο πλαίσιο σύγκρισης των διαφόρων μοντέλων και να καταλήξει στο κατά το δυνατό καλύτερο και ακριβέστερο μοντέλο διάρθρωσης επιτοκίων. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της μελέτης της διάρθρωσης των επιτοκίων, αλλά και της ανυπαρξίας ενός συνολικού πλαισίου, υπό του οποίου θα ήταν εφικτή μία συνολική σύγκριση όλων των μοντέλων, η ανάδειξη του καλύτερου μοντέλου, είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Το μοντέλο που αποδίδει καλύτερα τη διάρθρωση των επιτοκίων εξαρτάται κάθε φορά από το σκοπό της χρησιμοποίησης του. Παρ’ όλα αυτά τα πιο ακριβή μοντέλα είναι αυτά που ενσωματώνουν τη μεταβλητότητα των επιτοκίων, ενώ πέραν πάσης αμφιβολίας θεωρείται το γεγονός, ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει τη διάρθρωση των επιτοκίων, είναι το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Μοντέλα επιτοκίων
Διάρθρωση επιτοκίων
Επιτόκια

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012-10-11T08:58:54Z
2012


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.