Μοντέλο αξιολόγησης ελκυστικότητας επιχειρηματικού Κλάδου και ανταγωνιστικότητας προϊόντων επιχειρήσεων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜοντέλο αξιολόγησης ελκυστικότητας επιχειρηματικού Κλάδου και ανταγωνιστικότητας προϊόντων επιχειρήσεων.

Τσαλαγεώργος, Σπυρίδων

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Σουμπενιώτης, Δημήτριος

Στη διπλωματική εργασία αυτή θα αναλύσουμε την πορεία ανάπτυξης των τεχνικών αυτών και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη στρατηγικών από τις επιχειρήσεις. Στη συνέχεια θα αναπτύξουμε και θα αναλύσουμε διεξοδικά την μέθοδο που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής. Αποτελεί ένα μαθηματικό μοντέλο, βασισμένο στις απλές αρχές της γραμμικής άλγεβρας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην εκάστοτε επιχείρηση να βασίζει τις αποφάσεις της σε μια ποσοτικοποιημένη ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα από μια διαδικασία βαθμολόγησης των μεταβλητών που τα επηρεάζουν. Τέλος, θα εφαρμόσουμε το μαθηματικό μοντέλο για την αξιολόγηση ελκυστικότητας επιχειρηματικού κλάδου σε ένα πραγματικό case study, για να δούμε τη χρήση του μοντέλου με πραγματικά δεδομένα από manager στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο και να αναλύσουμε τα πλεονεκτήματα του αλλά και τα αδύνατα σημεία του.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Μήτρες
Ελκυστικότητα κλάδου
Διανυσματικό μοντέλο
Ανταγωνιστικότητα
Μοντέλο ελκυστικότητας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012-10-15T19:51:39Z
2012


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.