Βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών μέσω αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης παραπόνων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών μέσω αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης παραπόνων.

Σιαπαλίδου, Ζωή

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τσιότρας, Γεώργιος

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιαστούν οι πιο σημαντικές στρατηγικές και πολιτικές που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις κατά τη διαχείριση των παραπόνων και να ερευνηθούν οι απόψεις των πελατών για τα συστήματα διαχείρισης των παραπόνων στις ελληνικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει στη διερεύνηση των διαδικασιών και συστημάτων που υιοθετούν οι ελληνικές επιχειρήσεις για τη διαχείριση των παραπόνων, στο βαθμό ευκολίας κατάθεσης των παραπόνων από τους πελάτες, στην εκπαίδευση των εργαζομένων που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των παραπόνων και στους τρόπους ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες. Για την έρευνα των απόψεων των πελατών, ερωτήθηκε δείγμα 250 ελλήνων πολιτών, το χρονικό διάστημα Απρίλιος–Ιούνιος 2012, μέσω ερωτηματολογίου. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τα ερωτηματολόγια, αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας την περιγραφική στατιστική. Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο για τους πελάτες να καταθέτουν τα παράπονά τους στις ελληνικές εταιρείες. Επίσης, οι εργαζόμενοι που διαχειρίζονται τα παράπονα δεν εκπαιδεύονται και δεν υποκινούνται κατάλληλα, ενώ, ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις δε διαθέτουν οργανωμένα αρχεία και μηχανογραφημένα συστήματα για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και άμεσα τις πληροφορίες που προκύπτουν από τα παράπονα. Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι οι επιχειρήσεις τείνουν να μην επιλύουν καθόλου τα παράπονα των πελατών τους. Τα συμπεράσματα της μελέτης διευκολύνουν την κατανόηση των διαδικασιών που χρησιμοποιούν οι ελληνικές επιχειρήσεις για τη διαχείριση των παραπόνων των πελατών και, παράλληλα, επιτρέπουν στα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων τη χρήση αυτών των πληροφοριών με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών και των συστημάτων τους.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών
Συστήματα διαχείρισης παραπόνων

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012-10-15T20:53:09Z
2012


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.