Τιμολόγηση και συναλλαγματικές ισοτιμίες στο εξαγωγικό marketing plan.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤιμολόγηση και συναλλαγματικές ισοτιμίες στο εξαγωγικό marketing plan.

Στογιαννόπουλος, Κωνσταντίνος

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Χατζηδημητρίου, Γιάννης

Μια από τις σημαντικότερες και ταυτόχρονα πιο δύσκολες αποφάσεις που καλείται να λάβει μια εξαγωγική επιχείρηση είναι η τιμολόγηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει στην αγορά. Η τιμολόγηση αποτελεί τη μόνη δραστηριότητα που συνεπάγεται έσοδα και κέρδη για την επιχείρηση, ενώ όλες οι άλλες (π.χ. διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, ανάπτυξη νέων προϊόντων) σχετίζονται με δαπάνες. Παράλληλα, σε αντίθεση με άλλες αποφάσεις, οι αποφάσεις αναφορικά με την πολιτική τιμών χαρακτηρίζο¬νται από μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς μια αύξηση ή μείωση της τιμής, για παράδειγμα, μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα και άμεσα. Οι πιέσεις του διεθνούς περιβάλλοντος είναι, σήμερα, τόσο μεγάλες και οι βάσεις του ανταγωνισμού σε πολλές αγορές αλλάζουν συνεχώς, ώστε οι ευκαιρίες επιβίωσης με μια αποκλειστική στρατηγική στην εγχώρια αγορά να γίνονται όλο και περισσότερο περιορισμένες. Οι εξαγωγές περιλαμβάνουν περισσότερα βήματα και ουσιαστικά υψηλό¬τερους κινδύνους σε σχέση με το εγχώριο μάρκετινγκ. Η αποτελεσματική τιμολόγηση αποτελεί ένα βασικό στοιχείο των ενερ¬γειών μάρκετινγκ κάθε εξαγωγικής επιχείρησης και είναι το κλειδί για την κερδοφορία κάθε διεθνούς εγχειρήματος. Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε τις μεθόδους για τη σωστή εξαγωγική τιμολόγηση έτσι ώστε να γίνει κατανοητό ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για να μπορούν να έχουν κέρδος, πρέπει να εξετάσουν τη συνολική ερώτηση της κοστολόγησης και της τιμολόγησης. Μια επιχείρηση, πέρα από τα διαφορετικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει σε θέματα τιμολόγησης και marketing plan όταν σχεδιάζει κινήσεις στο εξωτερικό, θα πρέπει να υπολογίζει και τους διάφορους χρηματοοικονομικούς και συναλλαγματικούς κινδύνους που μια τέτοια ενέργεια κρύβει. Στη συνέχεια της εργασίας θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τους διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που ελλοχεύουν σε ένα εξαγωγικό εγχείρημα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους συναλλαγματικούς κινδύνους. Τέλος θα παρουσιάσουμε όλες τις σύγχρονες μεθόδους που χρησιμοποιούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για να αντισταθμίσουν τους κινδύνους συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Συναλλαγματικές ισοτιμίες
Τιμολόγηση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012-10-16T07:40:39Z
2012


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.