Μελέτη σχέσεων πληθωρισμού και πετρελαίου στην Ευρώπη: μια εναλλακτική προσέγγιση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη σχέσεων πληθωρισμού και πετρελαίου στην Ευρώπη: μια εναλλακτική προσέγγιση.

Λαμπροπούλου, Στυλιανή

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Κύρτσου, Κατερίνα

Σημαντικό σημείο αναφοράς και έρευνας μεγάλης μερίδας οικονομολόγων τον τελευταίο αιώνα είναι οι μακροοικονομικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την αλληλεπίδραση της μεταβλητότητας των αποδόσεων του πετρελαίου και του πληθωρισμού των χωρών. Βασικό σημείο μελέτης της βιβλιογραφίας είναι πρωτίστως η διερεύνηση ύπαρξης αιτιώδους σχέσης μεταξύ των αποδόσεων του πετρελαίου και του πληθωρισμού και δευτερευόντως η ένταση της αλληλεπίδρασης και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή συντελείται. Η έντονη μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου και η αυξημένη κινητικότητα στην αγορά διαπραγμάτευσής του, οδήγησαν στην αποδοχή ή μη του ρόλου της κερδοσκοπίας και συνεπώς στη διαμόρφωση δύο αντίστοιχων σχολών έρευνας. Η πρώτη διατείνεται ότι η κερδοσκοπία λειτουργεί καταλυτικά στη διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου, ενώ η δεύτερη υποστηρίζει ότι τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς ευθύνονται για την προαναφερθείσα μεταβλητότητα. Σε κάθε περίπτωση, η βιβλιογραφική ανασκόπηση που επιχειρήθηκε, επιβεβαίωσε την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και του πληθωρισμού. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης αιτίας-αιτιατού μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και του πληθωρισμού, η στοιχειοθέτησή της, οι παράγοντες που συμβάλουν σε αυτήν την αλληλεπίδραση και η εξέταση του ρόλου της κερδοσκοπίας. Η έρευνα πραγματοποιείται στις μεταβλητές του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) της Ισπανίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Πορτογαλίας, και των αποδόσεων του πετρελαίου, για το χρονικό διάστημα 1987-2009, σε μηνιαίες παρατηρήσεις. Η διερεύνηση ύπαρξης αιτιώδους σχέσης πραγματοποιείται με τη χρήση ελέγχου γραμμικής αιτιότητας κατά Granger, καθώς και γραμμικών διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων μοντέλων VAR, ενώ με τη βοήθεια του μοντέλου BEKK-GARCH, διενεργείται φιλτράρισμα των χρονολογικών σειρών για την αφαίρεση της επίδρασης της ετεροσκεδαστικότητας.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Bekk-Garch
Πετρέλαιο
VAR
Granger Causality Test
Κερδοσκοπία
Πληθωρισμός

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012-10-16T07:55:42Z
2012


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.