Η κοστολογική & πληροφοριακή οργάνωση των λιμενικών οργανισμών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ κοστολογική & πληροφοριακή οργάνωση των λιμενικών οργανισμών

Πετρίδης, Ανδρέας
Καραγιώργος, Θεοφάνης

Η εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης είναι ζωτικής σημασίας για τους οργανισμούς Λιμένων. Κάθε λιμενική επιχείρηση πρέπει να πάρει εκείνες τις διοικητικές αποφάσεις που θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση των οικονομικών της στόχων. Όσο πιο γρήγορα και φθηνά γίνονται οι λιμενικές εργασίες, τόσο το συνολικό κόστος μεταφοράς μειώνεται και η τελική τιμή αγοράς του προϊόντος επιβαρύνεται λιγότερο. Γενικά έχει εκτιμηθεί ότι το λιμενικό κόστος επιβαρύνει την τελική τιμή αγοράς κατά 2%-5%. Τα συστήματα κοστολόγησης αποτελούν το εργαλείο εκείνο που θα επιτρέψει στη διοίκηση ενός λιμενικού, με κριτήριο τον έλεγχο του κόστους να πάρει τις κατάλληλες διοικητικές αποφάσεις. Για την ανάπτυξη της κοστολογικής δομής των Λιμενικών Οργανισμών είναι απαραίτητα: α. καθορισμός λειτουργιών και πληροφοριακών αναγκών και απαιτήσεων του λογιστικο-κοστολογικού πληροφοριακού υποσυστήματος. β. αναλυτικός σχεδιασμός του απαιτούμενου λογιστικο-κοστολογικού πληροφοριακού υποσυστήματος. Στόχος της μελέτης είναι η καταγραφή και οργάνωση των απαραίτητων πληροφοριών που θα πρέπει να υποστηριχθούν, από την λειτουργία των υπηρεσιών ενός λιμενικού οργανισμού, προκειμένου να προχωρήσει στην κοστολόγηση των λειτουργιών και των υπηρεσιών του. Για το σκοπό αυτό η μελέτη προχωρεί στην ανάπτυξη του τρόπου προσέγγισης και συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων για την κοστολόγηση πληροφοριών.
Θεοφάνης Καραγιώργος; Ανδρέας Πετρίδης

Article
Text

Κοστολόγηση
Λιμενικός οργανισμός

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007-03-19T10:16:53Z
2006


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.