ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP Group

Μία πρώτη εικόνα της εξέλιξης των οικονομικών αποτελεσμάτων των Ελληνικών Επιχειρήσεων έδωσε η ICAP Group μέσα από την ανάλυση του πρώτου δείγματος εταιρειών που δημοσίευσαν ισολογισμό χρήσης 2012 μέχρι και την 10η Ιουνίου 2013 και ταυτόχρονα είχαν δημοσιευμένο ισολογισμό και την προηγούμενη χρήση. Το δείγμα αυτό απαρτίζεται από 4.462 επιχειρήσεις με δημοσιευμένους ισολογισμούς (δηλ. το 15% του συνόλου) και η βασική εικόνα που προκύπτει από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως όλων των επιχειρήσεων του δείγματος είναι εκείνη της περαιτέρω επιδείνωσης όσον αφορά στην κερδοφορία . Από τους επιμέρους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων, μόνο ο εμπορικός εμφανίζει επάνοδο στην κερδοφορία , ενώ οι υπόλοιποι καταγράφουν βαριές απώλειες. Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα χρήσεως του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος προκύπτει πολύ μικρή μείωση (0,66%) των συνολικών πωλήσεων , οι οποίες και ανήλθαν σε 82,8 δισ. περίπου το 2012. Ωστόσο, η αδυναμία περιορισμού του κόστους πωλήσεων επέφερε πτώση των μικτών κερδών (-9,8%) . Παρόλα αυτά, σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος καταγράφηκε σημαντική βελτίωση (+30,5%), εξαιτίας της υποχώρησης των λειτουργικών εξόδων και των χρηματοοικονομικών δαπανών . Όμως η θετική αυτή εξέλιξη αναιρέθηκε πλήρως από τα πολύ υψηλά μη λειτουργικά έξοδα (όπως έκτακτα & ανόργανα έξοδα, έξοδα προηγουμένων χρήσεων, έκτακτες ζημίες κ.α.), με συνέπεια και πάλι την καταγραφή ζημιών ύψους 935,9 εκατ. το 2012 , μειωμένων κατά 5,6% έναντι του προηγουμένου έτους.

Text

Ελληνικές επιχειρήσεις
Ελληνική οικονομία


Ελληνική γλώσσα

2013-07-05T09:56:53Z
2012Τα Πνευματικά Δικαιώματα του παρόντος τεκμηρίου ανήκουν στην ICAP HELLAS Α.Ε., η οποία διατηρεί το δικαίωμα κάθε νόμιμης διεκδίκησής τους.Το παρόν τεκμήριο διατίθεται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς πάντα με τη δεοντολογική χρήση των βιβλιογραφικών προτύπων αναφορών.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.