Η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος.

Καραπέτσας, Γεώργιος

Σούτσιου, Τσιπριάν-Λουκρέτσιους Ν.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης

Στην εργασία μας καταγράφεται η ίδρυση και η πορεία συγκρότησης των ελληνικών κοινοτήτων στη Ρουμανία, άλλα και ο ρόλος που διαδραμάτισε η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας. Διαφαίνεται η ακτινοβολία της αποδοχής του ελληνικού πολιτισμού και της γλώσσας καθώς και ο ανυπέρβλητος συνεκτικός δεσμός του χριστιανισμού. Η παρουσία των Ελλήνων στη χώρα αυτή αριθμεί περίπου 3.000 χρόνια και οι πρώτοι αποικιστές ήταν οι Μιλήσιοι στα μέσα του 7ου π. Χ. αιώνα, ιδρύοντας την Ίστρια. Με τη διαχρονική παρουσία τους οι Έλληνες άφησαν βαθύ το αποτύπωμά τους στην περιοχή, μιας και συνέβαλαν σημαντικά στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξή της. Η πνευματική επίδραση του Ελληνισμού άρχισε να αντικαθιστά τη σλαβονική αμέσως μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Το ρίζωμα της ελληνικής παιδείας άλλωστε ανάγεται στο 15ο αιώνα. Ιδιαίτερα μετά την επιτυχία που σημείωσαν οι Φαναριώτες στον τομέα της πολιτικής και της οικονομίας, ο Ελληνισμός πήρε την πρώτη θέση στη Ρουμανία. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα χρησιμοποιείτο στη διοίκηση και στην εκπαίδευση η ελληνική γλώσσα. Στα χρόνια μάλιστα της εθνικής αφύπνισης οι Παραδουνάβιες Ηγεμονίες υπήρξαν κέντρο προετοιμασίας της Ελληνικής Επανάστασης. Πρώτιστο μέλημα των αποίκων ήταν η ίδρυση σχολείων και η διαφύλαξη και διάδοση των ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού πολιτισμού. Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Ελληνισμός της χώρας αυτής γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή του εξ αιτίας της άνθισης του εμπορίου και της ναυτιλίας. Την εποχή αυτή ιδρύθηκαν πολλά σχολεία, εκδόθηκαν εφημερίδες, έντυπα, περιοδικά και οικοδομήθηκαν εκκλησίες. Μέχρι το Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ελληνική γλώσσα διδασκόταν ως υποχρεωτικό μάθημα στα κρατικά σχολεία της Ρουμανίας. Με την επικράτηση του κομμουνισμού το 1947, διακόπηκε βίαια η μέχρι τότε ανοδική πορεία του Ελληνισμού της Ρουμανίας. Τότε δημεύτηκαν οι περιουσίες και τα ιδιόκτητα σχολεία των ομογενών και πολλοί εγκατέλειψαν το έδαφος της Ρουμανίας. Μετά το Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Έλληνες που κατευθύνονταν προς τη Ρουμανία, ήταν οι ηττημένοι του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου. Οι περισσότεροι από αυτούς ξαναγύρισαν στην Ελλάδα μετά το 1973. Με την κατάρρευση του κομμουνισμού το 1989, η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας θέτει ως πρωταρχικό στόχο την προώθηση της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού και των παραδόσεων. Τα παραρτήματά της εξακτινώνονται σε 25 πόλεις. Οι ελληνορουμανικές σχέσεις σήμερα είναι εξαιρετικές. Οι δύο χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ενώ συνεργάζονται και στα πλαίσια κάποιων περιφερειακών οργανισμών. Οι Έλληνες έχουν ισχυρή παρουσία στη Ρουμανία και μετά το 1989. Πέρα από τους 15.000 Ρουμάνους υπηκόους ελληνικής καταγωγής, στη Ρουμανία σπουδάζουν πολλοί Έλληνες φοιτητές και δραστηριοποιούνται πολλές ελληνικές επιχειρήσεις. Μέσα από την εργασία αναδεικνύεται η παρεμβατική δύναμη των κοινοτήτων στο πλησίασμα των λαών όπως και δύναμη του πολιτισμού και της θρησκείας.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2014-05-23T13:19:08Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.