Το πλαίσιο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη σύγχρονη Αλβανία.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο πλαίσιο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη σύγχρονη Αλβανία.

Χουλιάρας, Αθανάσιος

Γρίβα, Έλενα
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια επισκόπηση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο χώρο της σημερινής Αλβανίας και ειδικότερα στην περιοχή της βορείου Ηπείρου.Σκοπός της εργασίας μας είναι να αναδείξουμε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση κυρίως όπως αυτή παρουσιάζεται σήμερα καθώς και τις προοπτικές της για το μέλλον.Η έρευνα μας βασίστηκε τόσο στην βιβλιογραφία όσο και σε υλικό που συγκεντρώθηκε από επιτόπια έρευνα στο χώρο της Αλβανίας σε ελληνόφωνα σχολεία (μειονοτικά –ιδιωτικά) το οποίο αξιοποιήσαμε και παρουσιάζουμε την εικόνα που επικρατεί στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση.Στο χώρο της βορείου Ηπείρου και γενικότερα στον ευρύτερο χώρο της Ηπείρου η ελληνική παιδεία άνθησε από αρχαιοτάτων χρόνων με ξακουστά σχολεία όπου αναπτύχθηκε η ελληνική παιδεία, η γλώσσα και ο πολιτισμός. Μετα την ίδρυση του Αλβανικού κράτους και την προσάρτηση της βορείου Ηπείρου σε αυτό η ελληνική παιδεία και εκπαίδευση αντιμετώπισε πολλά προβλήματα και άρχισε να συρρικνώνετε μετά την συστηματική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προσπάθεια εξαλβανισμού της ελληνικής μειονότητας από το Αλβανικό κράτος. Με την κατάρρευση του κομμουνισμού και την προσπάθεια εκδημοκρατισμού του Αλβανικού κράτους η ελληνική μειονότητα εμφανίζεται ξανά δυναμικά και διεκδικεί τα δικαιώματα της. Με την πάροδο της πρώτης δεκαετίας, περίοδο ανακατατάξεων,η ελληνόφωνη εκπαίδευση παρουσιάζει σημάδια σταθερότητας αν όχι βελτίωσης. Η πρωτοτυπία της εργασίας μας είναι ότι παρουσιάζουμε αναλυτικά τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της ελληνόφωνης εκπαίδευσης σήμερα (σχολεία, μαθητές, εκπαιδευτικοί, προγράμματα διδασκαλίας)καθώς και τα προβλήματα και τα αιτήματα που διατυπώνει η ελληνική μειονότητα για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Όλα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν εφαλτήριο για την βελτίωση και την προώθηση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Αλβανία. Η επιθυμία της Αλβανίας για ένταξη στην ευρωπαϊκή ένωση την υποχρεώνει να εφαρμόσει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που επιβάλει το ευρωπαϊκό δίκαιο, μεταξύ αυτών και την πλήρη ελευθερία στην άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Γενικά η εικόνα της εκπαίδευσης της ελληνικής μειονότητας στο χώρο της βορείου Ηπείρου για το σχολικό έτος που διανύουμε 2013-2014 θα λέγαμε πως αν και υπολείπονται πολλά ακόμα να γίνουν παρουσιάζει μια εικόνα που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για ένα καλύτερο μέλλον και για μια αναγέννηση της ελληνικής παιδείας στην βόρειο Ήπειρο αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Αλβανίας.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Ελληνική παιδεία στη Βόρειο Ήπειρο
Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αλβανία
Εκπαιδευτικά προβλήματα ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία
Μειονοτικά σχολεία στην Αλβανία
Ιδιωτικά σχολεία "Όμηρος" Κορυτσάς

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2014-05-29T12:49:50Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.