Κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων: αρχειακή έρευνα, η περίπτωση της Φλώρινας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων: αρχειακή έρευνα, η περίπτωση της Φλώρινας.

Δουμπάλης, Χρήστος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης
Βαμβακίδου, Ιφιγένεια

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης και αποσκοπεί σε μια προσπάθεια να καταγραφεί η πορεία λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Νομό Φλώρινας από το 2004 μέχρι και το 2011. Το έργο που διετέλεσε ο υπό εξέταση φορέας αποτυπώνεται με βάση το θεσμικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την εκπαίδευση ενηλίκων. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και παρατίθενται από το αρχειακό υλικό, αφορούν τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν, τον αριθμό των εκπαιδευομένων που συμμετείχαν, την ποσοστιαία συμμετοχή ανάλογα με το φύλο και τα τμήματα που συγκροτήθηκαν σε ολόκληρο το νομό.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Εκπαίδευση ενηλίκων

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2014-06-30T12:10:39Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.