Ο Şemsi Efendi, ο πρώτος δάσκαλος του Kemal Atatürk και η επίδρασή του στη διαμόρφωση της ιδεολογίας του Κεμαλισμού.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ Şemsi Efendi, ο πρώτος δάσκαλος του Kemal Atatürk και η επίδρασή του στη διαμόρφωση της ιδεολογίας του Κεμαλισμού.

Σεραφειμίδου, Μαρία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης
Καμαρούδης, Σταύρος

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να εκτιμηθεί η επίδραση του Şemsi Efendi στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του ιδεολογικού υπόβαθρου του Mustafa Kemal Atatürk, με στόχο να αναγνωριστούν και να επισημανθούν τα σημεία εκείνα, που επιβεβαιώνουν την δημιουργία της Κεμαλικής ιδεολογίας ως αποτέλεσμα αυτής της επίδρασης. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, δίνεται το χρονικό, γεωγραφικό, πληθυσμιακό, οικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκαν και ανατράφηκαν οι δύο αυτές προσωπικότητες. Στη συνέχεια, ακολουθεί εκτενής αναφορά στην άγνωστη ζωή του δασκάλου Şemsi Efendi, στην εκπαιδευτική του σταδιοδρομία, στο πρώτο ιδιωτικό σχολείο του στη Θεσσαλονίκη και στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, όπου εφάρμοζε. Ακολουθεί, η πορεία ζωής του Mustafa Kemal Atatürk και η στρατιωτική του σταδιοδρομία, που κορυφώνεται με την μετάβαση του στην πολιτική, την ίδρυση της πρώτης Τουρκικής Δημοκρατίας και την διαμόρφωση της Κεμαλικής ιδεολογίας, μιας ιδεολογίας που έμελλε να αποκτήσει τεράστια ιστορική σημασία τόσο για τον ίδιο όσο και για ολόκληρο το Tουρκικό έθνος.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Kemal Atatürk
Şemsi Efendi
Ατατουρκισμός
Ντονμέδες
Θεσσαλονίκη
Δάσκαλος
Νεότουρκοι
Κεμαλισμός

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014-10-21T20:10:21Z
2014


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.