Η διδασκαλία των βαλκανικών γλωσσών και της ρωσικής τα τελευταία είκοσι χρόνια στα ΑΕΙ, ΤΕΙ και ιδρύματα της χώρας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ διδασκαλία των βαλκανικών γλωσσών και της ρωσικής τα τελευταία είκοσι χρόνια στα ΑΕΙ, ΤΕΙ και ιδρύματα της χώρας.

Μαραντίδου, Γεωργία

Νιχωρίτης, Κωνσταντίνος Γ.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.
Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την άνθιση των βαλκανικών και σλαβικών σπουδών κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι χρόνων στην Ελλάδα. Ειδικότερα στην εργασία καλύπτονται τα παρακάτω θέματα: Ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανάγκη για την προώθηση της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας, η γεωγραφική οριοθέτηση των Βαλκανίων και τα βήματα που κάνει η ΕΕ για τη διεύρυνσή της προς στα Βαλκάνια, οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των βαλκανικών χωρών και της Ρωσία με την Ελλάδα σε πολιτιστικό επίπεδο, η σχέση της ελληνικής γλώσσας με τις βαλκανικές και τη ρωσική και η παρουσία της ελληνικής παιδείας στα Βαλκάνια. Επίσης, εξετάζονται αναλυτικά όλα τα Ιδρύματα της χώρας στα οποία διδάσκονται οι βαλκανικές γλώσσες και η ρωσική. Συγκεκριμένα αναφέρεται ο σκοπός ίδρυσης του κάθε Τμήματος, το πρόγραμμα σπουδών τους, τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των γλωσσών και οι στόχοι διδασκαλίας σε κάθε εξάμηνο, η Πρακτική Άσκηση, τα συνέδρια, οι ημερίδες και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που υπάρχουν σε κάθε Τμήμα. Τέλος, στα αποτελέσματα γίνεται μια σύντομη ανακεφαλαίωση όλων όσων προηγήθηκαν στην εργασία και σε αυτό το κομμάτι της εργασίας αναφέρονται ο αριθμός των πτυχιούχων φοιτητών του κάθε Τμήματος και ο αριθμός των εγγεγραμμένων ενεργών φοιτητών.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Βαλκανικές γλώσσες

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2014-10-21T20:30:14Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.