Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής πολιτισμικού περιεχομένου σε περιβάλλον κινητών συσκευών Android.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής πολιτισμικού περιεχομένου σε περιβάλλον κινητών συσκευών Android.

Στεργίου, Θεόδωρος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης
Κουτσουπιάς, Νίκος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της χρήσης νέων τεχνολογιών σε επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας, παρουσιάζεται η χρήση των εφαρμογών για έξυπνες συσκευές από αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Επίσης, δημιουργείται μια εφαρμογή για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android για επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους του Νομού Φλώρινας και τα βυζαντινά μνημεία της περιοχής των Πρεσπών. Η συμβολή της εργασίας αυτής είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της χρήσης νέων τεχνολογιών από αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και η υλοποίηση μιας εφαρμογής για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android για τους επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους του Νομού Φλώρινας και τα βυζαντινά μνημεία των Πρεσπών.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Βυζαντινά μνημεία περιοχής Πρεσπών
Αρχαιολογικοί χώροι Νομού Φλώρινας
Πολιτισμικό περιεχόμενο
Νέες τεχνολογίες

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2014-10-22T19:13:29Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.