Εκτίμηση της ακρίβειας αναφορών των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τμήματα ένταξης: ως προς τις μορφές προβληματικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκτίμηση της ακρίβειας αναφορών των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τμήματα ένταξης: ως προς τις μορφές προβληματικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Γκαράνη, Κωνσταντίνα

Αγαλιώτης, Ιωάννης
Καλύβα, Ευφροσύνη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής. (ΕΚΠ)

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2005.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 75-79).

Bachelor's Degree Paper
Text

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005
2014-10-24T18:56:09Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της εργασίας δεν έχει αποδεσμευτεί.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.