Ο ρώσος διπλωμάτης Νικολαϊ Πάβλοβιτς Ιγκνάτιεβ: ιδεολογικές καταβολές και ιστοριογραφικό περιεχόμενο στα απομνημονεύματά του για την περίοδο 1875-1878.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ ρώσος διπλωμάτης Νικολαϊ Πάβλοβιτς Ιγκνάτιεβ: ιδεολογικές καταβολές και ιστοριογραφικό περιεχόμενο στα απομνημονεύματά του για την περίοδο 1875-1878.

Αλεξανδρίδου, Σοφία Δ.

Νιχωρίτης, Κωνσταντίνος Γ.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης

Ο ρώσος διπλωμάτης Ν. Π. Ιγκνάτιεβ αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας του στην υπηρεσία της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της διεθνούς παρουσίας και της επιρροής της Ρωσίας στο χώρο της Βαλκανικής κατά το β’ μισό του 19ου αι. έως και τη λήξη του ρωσο-τουρκικού πολέμου 1877-78. Επιστέγασμα των προσπαθειών του υπήρξε η σύναψη της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου. Σχετικά με τη θητεία του στο διπλωματικό σώμα (πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη) από την περίοδο όξυνσης του Ανατολικού Ζητήματος (1875-77) έως και τη σύγκληση του Συνεδρίου του Βερολίνου ο Ιγκνάτιεβ άφησε εκτεταμένες Σημειώσεις αναμνήσεων (απομνημονεύματα), όπου παρουσιάζονται, σχολιάζονται και αποτιμώνται τα γεγονότα της περιόδου εκείνης μέσα από την προσωπική ματιά του, απηχούνται κοινωνικοπολιτικές και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, και απόψεις στη χώρα του την εποχή εκείνη, αναδεικνύονται οι προτεραιότητες της επίσημης εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, φωτίζονται όψεις της διεθνούς διπλωματικής διαχείρισης του Ανατολικού Ζητήματος κ.λπ. Η προσωπική εμπλοκή του συντάκτη των Σημειώσεων αυτών στα τεκταινόμενα και ο εμπλουτισμός της αφήγησης με άφθονο τεκμηριωτικό υλικό (επιστολές, επίσημες αναφορές κ.ά.) και οι επισφαλείς διαχρονικά ισορροπίες στο χώρο της Βαλκανικής επαναφέρ ουν τα κείμενα αυτά στην επικαιρότητα κάθε φορά που οι διεθνείς αντιπαλότητες στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης εγκυμονούν ανατροπές και συγκρουσιακές περιστάσεις.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.
The Russian diplomat N. P. Ignatiev spent most of his career in the employment of the Russian foreign service. He focused on rebuilding the Russian international presence and influence in the Balkans during the second half of the 19th century and most particularly until the end of the Russo-Turkish War, 1877-78. The crowning accomplishment of his efforts was the Treaty of San Stefano. Concerning his years in the diplomatic corps (he was the Russian Ambassador in Constantinople) during the critical years of the Eastern Question (1875-1877) up until the convening of the Counsil of Berlin, Ignatiev kept extensive notes and memoirs where he presented, discussed and evaluated important events of the period. His writings reflect, emphasize and clarify the sociopolitical and ideological conflicts and opinions in his own country, the priorities of official Russian foreign policy, and aspects of the international diplomatic treatment of the Eastern Question. The personal involvement of the writer of The Notes in the events narrated and the wealth of information and actual data (letters, official documents etc) as well as the delicate political balances maintained in the Balkans make these documents useful whenever international conflicts in Southeastern Europe threaten to escalate.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Ρωσο-τουρκικός πόλεμος
Οθωμανική αυτοκρατορία
Ιγκνάτιεβ Ν. Π.
Βαλκάνια
Συνθήκη Αγίου Στεφάνου
Σλαβοφιλία
Διπλωματία
Πανσλαβισμός
Απομνημονεύματα
Ρωσική αυτοκρατορία


Ελληνική γλώσσα

2014-10-27T15:54:58Z
2014


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.