Η Μητρόπολη Μογλενών και Φλωρίνης μέσα από τα αρχεία της Αντιπροσωπείας-Δημογεροντίας (1907-1913).

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Μητρόπολη Μογλενών και Φλωρίνης μέσα από τα αρχεία της Αντιπροσωπείας-Δημογεροντίας (1907-1913).

Μελίσσας, Λάζαρος

Νιχωρίτης, Κωνσταντίνος Γ.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία λίγες δεκαετίες πριν τη διάλυσή της πραγματοποίησε μεταρρυθμίσεις, που κυρίως αφορούσαν στην παραχώρηση δικαιωμάτων στους μη μουσουλμάνους πολίτες της. Στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων αυτών, των γνωστών ως Τανζιμάτ, καθιερώθηκε ο θεσμός της Κοινοτικής Διοίκησης. Σύμφωνα με αυτόν οι μη μουσουλμανικοί λαοί της αυτοκρατορίας, ενταγμένοι σε κοινότητες ανάλογα με το θρήσκευμά τους, μπορούσαν να αυτοδιοικούνται από διοικητικά όργανα που οι ίδιοι εξέλεγαν. Από τον ανδρικό πληθυσμό των προκρίτων-εκλεκτών μελών εκάστης κοινότητος εκλέγονταν τα μέλη της Αντιπροσωπείας-Δημογεροντίας. Τα μέλη αυτά καθώς και εκείνα των άλλων διοικητικών οργάνων της Κοινότητος (Εκκλησιαστικής Επιτροπής, Σχολικής Εφορείας, Πνευματικού Δικαστηρίου κ.ά.), το καθ’ ένα σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, συνεδρίαζαν και λάμβαναν αποφάσεις οι οποίες καταγράφονταν σε ειδικά βιβλία αποφάσεων-πρακτικών. Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει και καταγράφει τις αποφάσεις του τελευταίου πριν την απελευθέρωση της περιοχής βιβλίου της Αντιπροσωπείας της Κοινότητος της πόλης της Φλώρινας και συγκεκριμένα των ετών 1907-1013. Εκτός της καταγραφής γίνεται και θεματική κατανομή των αποφάσεων ώστε να μπορούν να είναι εύκολα προσβάσιμες, να είναι δυνατή η παραπομπή σ’ αυτές, καθώς και η έρευνα της εγκυρότητάς τους.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Κοινοτική διοίκηση
Αντιπροσωπεία
Δημογεροντία
Οθωμανική Αυτοκρατορία
Μητρόπολη Μογλενών

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2014-10-29T13:21:44Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.