Θεία και ανθρώπινη σοφία κατά το Μέγα Βασίλειο.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1984 (EL)
Θεία και ανθρώπινη σοφία κατά το Μέγα Βασίλειο.

Βαρλάς, Μακάριος, Αρχιμανδρίτης

Χατζηπροκοπίου, Μιχάλης
Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Προτάσσεται εισήγησις του Πρυτάνεως κ. Μιχαήλ Χατζηπροκοπίου
Αρχιμ. Μακαρίου Βαρλά, ιερ. προϊσταμένου Ι.Ν. της Του Θεού Σοφίας και ιερέως της Α.Β.Σ. Θεσσαλονίκης, πτυχιούχου Θεολογίας και ΑΒΣΘ
Λόγος εκφωνηθείς την 27ην Ιανουαρίου 1984 εις την αίθουσα τελετών της σχολής

Πανηγυρικός Λόγος
Text

Βασίλειος, ο Μέγας, 330-338


Ελληνική γλώσσα

2014-11-01T12:59:46Z
1984-01-27


ΑΒΣΘ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.