Κριτική διερεύνηση της εταιρικής διακυβέρνησης υπό το πρίσμα της εταιρικής χρηματοοικονομικής στο πλαίσιο της διεθνούς βιβλιογραφίας και της ελληνικής πραγματικότητας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚριτική διερεύνηση της εταιρικής διακυβέρνησης υπό το πρίσμα της εταιρικής χρηματοοικονομικής στο πλαίσιο της διεθνούς βιβλιογραφίας και της ελληνικής πραγματικότητας.

Παπαδόπουλος, Δημήτριος Λ.
Κορωνίδου, Ελένη Ε.

Περιλαμβάνει πίνακες και διαγράμματα.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
Ελένη Ε. Κορωνίδου; Δημήτριος Λ. Παπαδόπουλος
Η παρούσα εργασία βασίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στην Διπλωματική Εργασία της κ. Ελένης Κορωνίδου με τίτλο "Εταιρική Διακυβέρνηση: Διεθνής Εμπειρία-Ελληνική Πραγματικότητα" Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2006, που εκπονήθηκε για την λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων.

Article
Text

Μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη
Ηθική συμπεριφορά
Εταιρική διακυβέρνηση
Διαφάνεια
Έλεγχος
Αξία/ επίδοση επιχείρησης
Ειδικές επιτροπές
Δείκτες εταιρικής διακυβέρνησης
Θεωρία αντιπροσώπευσης
Διοικητικό συμβούλιο
Αποκάλυψη πληροφοριών
Διευθύνων σύμβουλος
Συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης
Μετοχικές αποδόσεις
Επιχειρηματικά σκάνδαλα
Επιχειρηματική ηθική
Εσωτερικός έλεγχος
Εκτελεστικά μέλη
Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007
2014-12-02T21:05:57Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.