Βαθμός αποδοχής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (ΔΠΧΠ).

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒαθμός αποδοχής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (ΔΠΧΠ).

Φλωρόπουλος, Ιορδάνης
Μοσχίδης, Οδυσσέας Ε.

Περιλαμβάνει πίνακες και σχήματα.
Βιβλιογραφία: σ. 764-765.
Εισαγωγή-- Επισκόπηση της βιβλιογραφίας -- Μεθοδολογία και επεξεργασία δεδομένων -- Κύρια συμπεράσματα -- Βιβλιογραφία.
Οδυσσέας Ε. Μοσχίδης; Ιορδάνης Ν. Φλωρόπουλος

Article
Text

Παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)
Ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις στο ΧΑΑ
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (ΔΠΧΠ)
Βαθμός αποδοχής

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014-12-03T21:44:49Z
2007


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.