Εφοδιαστική και εκπαίδευση: προσέγγιση εφοδιαστικής αλυσίδας στην τεχνολογική εκπαίδευση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕφοδιαστική και εκπαίδευση: προσέγγιση εφοδιαστικής αλυσίδας στην τεχνολογική εκπαίδευση.

Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Μπουρής, Ιωάννης

Περιλαμβάνει πίνακες και σχήματα.
I. Εισαγωγή -- II. Αποτύπωση παρούσας κατάστασης -- ΙΙΙ. Ευρωπαϊκό πρότυπο εκπαιδευτικής διαχείρισης -- IV. Συγκριτική ανάλυση προγραμμάτων σπουδών Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΔΕ-ΤΕΙ) -- V. Συμπεράσματα/ προτάσεις -- Βιβλιογραφία.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
Ιωάννης Δ. Μπουρής; Γεώργιος Π. Μαλινδρέτος

Article
Text

Supply chain
Τεχνική εκπαίδευση
Εφοδιαστική αλυσίδα
Technical education

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014-12-04T19:57:49Z
2007


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.