Σύγκριση διεπιχειρησιακών επιδόσεων για δείκτες ανταγωνιστικότητας: εργαλείο για τον στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύγκριση διεπιχειρησιακών επιδόσεων για δείκτες ανταγωνιστικότητας: εργαλείο για τον στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων.

Οικονόμου, Αικατερίνα Γ.

Αικατερίνας Γ. Οικονόμου
Περιλαμβάνει διαγράμματα.
Βιβλιογραφία: σ. 852.
1. Εισαγωγή -- 2. Ορισμός του benchmarking -- 3. Η ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό (strategic planning) -- 4. Ορισμός του στρατηγικού σχεδιασμού (strategic planning) -- 5. Κύρια χαρακτηριστικά του στρατηγικού σχεδιασμού -- 6. Η σχέση του benchmarking με τον στρατηγικό σχεδιασμό -- 7. Συμπεράσματα-επίλογος -- Βιβλιογραφία.

Article
Text

Strategic planning
Στρατηγικός σχεδιασμός
Βέλτιστη πρακτική σημείου αναφοράς (Μάνατζμεντ)
Benchmarking (Management)

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007
2014-12-04T21:00:00Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.