Το MBNQA μια βέλτιστη πρακτική για την βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο MBNQA μια βέλτιστη πρακτική για την βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση.

Παπαδημητρίου, Αντιγόνη
Τσιότρας, Γεώργιος Δ.

Περιλαμβάνει πίνακες.
1. Εισαγωγή -- 2. Διερεύνηση των κριτηρίων του MBNQA με προοπτική την εφαρμογή του στην εκπαίδευση -- 3. Το πλαίσιο εφαρμογής του MBNQA για την εκπαίδευση -- 4. Κατηγορίες κριτηρίων -- 5. Η συμβολή του MBNQA στην βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων -- 6. Επίλογος -- Βιβλιογραφία.
Αντιγόνη Παπαδημητρίου; Γεώργιος Δ. Τσιότρας
Βιβλιογραφία: σ. 869.

Article
Text

Education
Εκπαίδευση
Εθνικό Βραβείο Ποιότητας Malcolm Baldrige
Malcolm Baldrige National Quality Award

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007
2014-12-04T21:16:28Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.