Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης: συγκριτική μελέτη.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ εξέλιξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης: συγκριτική μελέτη.

Ταχυνάκης, Παναγιώτης
Ρίγγας, Μιχάλης
Πρωτόγερος, Νικόλαος
Γκίνογλου, Δημήτρης

Νικόλαος Πρωτόγερος; Παναγιώτης Ταχυνάκης; Δημήτριος Γκίνογλου; Μιχάλης Ρίγγας
Βιβλιογραφία: σ. 1106-1109.
Περιλαμβάνει διαγράμματα.
1. Εισαγωγή -- 2. Η έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) -- 3. Αρχιτεκτονικές πληροφορικής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης -- 4. Διαλειτουργικότητα και ασφάλεια στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση -- 5. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα -- 6. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση -- 7. Συμπεράσματα -- Σημειώσεις -- Βιβλιογραφία.

Article
Text

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
European Union
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ε-governance

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014-12-08T19:44:16Z
2007


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.