Η χρηματοοικονομική διαχείριση του ιερού του Απόλλωνα στη Δήλο.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ χρηματοοικονομική διαχείριση του ιερού του Απόλλωνα στη Δήλο.

Ρήγας, Κώστας Α.

Κώστας Α. Ρήγας
Περίληψη -- 1. Ιστορικά της Δήλου -- 2. Οι επιγραφές της Δήλου -- 3. Οι εργασίες των διαχειριστών -- 4. Ο κατάλογος των τραπεζιτών της Δήλου -- 5. Πληροφορίες για ορισμένους τραπεζίτες της Δήλου -- Σημειώσεις -- Βιβλιογραφία.
Βιβλιογραφία: σ. 1126-1127.

Article
Text

Δήλος
Τράπεζες
Απολογισμοί
Ιερό Απόλλωνα
Απογραφές
Επιγραφές
Διαχείριση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007
2014-12-08T20:54:32Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.