Υλοποίηση στρατηγικής: η μία από τις δύο όψεις του στρατηγικού μάνατζμεντ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥλοποίηση στρατηγικής: η μία από τις δύο όψεις του στρατηγικού μάνατζμεντ.

Γεωργόπουλος, Νικόλαος Β.

Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος
Περιλαμβάνει πίνακες.
1. Εισαγωγή -- 2. Ενέργειες της διοίκησης για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής -- 3. Απαραίτητοι χρηματοοικονομικοί πόροι για την υλοποίηση της στρατηγικής -- 4. Εύρεση και υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών για την υλοποίηση της στρατηγικής -- 5. Υποστήριξη και πληροφορικά συστήματα -- 6. Συμπεράσματα -- Βιβλιογραφία.
Βιβλιογραφία: σ. 138-139.

Article
Text

Επιχειρήσεις
Strategic planning
Στρατηγικός σχεδιασμός
Business enterprises

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007
2014-12-10T10:58:16Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.