Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας ενός προγράμματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας: οι σημαντικότεροι λόγοι αποτυχίας και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχημένη εφαρμογή.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας ενός προγράμματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας: οι σημαντικότεροι λόγοι αποτυχίας και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχημένη εφαρμογή.

Βούζας, Φώτιος
Κοτζαμάνη, Κατερίνα

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 166-169).
Περίληψη -- 1. Εισαγωγή -- 2. Η έννοια και η σημασία της ΔΟΠ -- 3. Τα σημαντικότερα οφέλη της ΔΟΠ -- 4. Σημαντικότεροι λόγοι αποτυχίας της ΔΟΠ -- 5. Προϋποθέσεις επιτυχημένης εφαρμογής ΔΟΠ -- 6. Συμπεράσματα -- Αναφορές.
Κατερίνα Δ. Γκοτζαμάνη; Φώτης Βούζας

Article
Text

Επιχειρήσεις
Ολικής ποιότητας μάνατζμεντ
Business enterpises
Total quality management

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014-12-10T11:30:42Z
2007


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.