Η χρήση σιγμοειδών συναρτήσεων για τεχνολογικές προβλέψεις: μια εφαρμογή στα ποσοστά διείσδυσης της έγχρωμης τηλεόρασης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ χρήση σιγμοειδών συναρτήσεων για τεχνολογικές προβλέψεις: μια εφαρμογή στα ποσοστά διείσδυσης της έγχρωμης τηλεόρασης.

Χριστοδούλου, Πέτρος Θ.

Βιβλιογραφία: σ. 1412.
Περιλαμβάνει πίνακες και σχήματα.
Περίληψη -- 1. Εισαγωγή -- 2. Είδη συναρτήσεων (υποδειγμάτων) χρονικής τάσης -- 3. Αναγνώριση των υποδειγμάτων -- 4. Εκτίμηση και αξιολόγηση των υποδειγμάτων -- 5. Διαγνωστικός έλεγχος των καταλοίπων -- 6. Επανεκτίμηση των υποδειγμάτων -- 7. Προβλέψεις -- 8. Συμπεράσματα -- Βιβλιογραφία.
Πέτρος Χριστοδούλου

Article
Text

Έγχρωμη τηλεόραση
Color television
Συναρτήσεις
Functions

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007
2014-12-18T14:50:31Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.