Κριτική διερεύνηση του εννοιολογικού περιεχομένου της εταιρικής παρακμής: από την εταιρική αποτυχία στην εταιρική πτώχευση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚριτική διερεύνηση του εννοιολογικού περιεχομένου της εταιρικής παρακμής: από την εταιρική αποτυχία στην εταιρική πτώχευση.

Χαραλαμπίδης, Δημήτριος Π.
Παπαδόπουλος, Δημήτριος Λ.

Περιλαμβάνει σχήματα.
1. Εισαγωγή και σκοπός της εργασίας -- 2. Εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων "εταιρική παρακμή, "εταιρική αποτυχία", "χρηματοοικονομική δυσπραγία" και "εταιρική πτώχευση" -- 3. Κριτική διερεύνηση των αιτιών, συμπτωμάτων και συνεπειών της εταιρικής παρακμής -- 4. Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος -- Βιβλιογραφία.
Βιβλιογραφία: σ. 1047-1049.
Δημήτριος Λ. Παπαδόπουλος; Δημήτριος Π. Χαραλαμπίδης

Article
Text

Corporate bankruptcy
Εταιρική παρακμή
Εταιρική πτώχευση
Corporate decline

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007
2014-12-23T20:06:17Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.