Εγκαταστάσεις των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕγκαταστάσεις των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία.

Αραμπατζή, Χρυσή

Σταματόπουλος, Δημήτριος
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.
Η παρούσα έρευνα με τίτλο «Εγκαταστάσεις των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία: Η περίπτωση του νομού Φλώρινας», επιχειρεί να καταγράψει τις μεταβολές που επήλθαν στο νομό Φλώρινας την περίοδο 1922-1930, λόγω της άφιξης των προσφύγων, με έμφαση στην ανατροπή των πληθυσμιακών δεδομένων. Μετά από μία εισαγωγή που πραγματεύεται τους στόχους και τη μεθοδολογία έρευνας, καταγράφονται τα ιστορικά γεγονότα που πλαισιώνουν το αντικείμενο της έρευνας, όπως η Μικρασιατική καταστροφή, η συνθήκη της Λωζάννης και η ανταλλαγή των πληθυσμών, το έργο της Ε.Α.Π. και η συνακόλουθη αγροτική και αστική αποκατάσταση. Στο δεύτερο μέρος, το ερμηνευτικό ερευνάται η άφιξη και η αποκατάσταση των προσφύγων στη Φλώρινα, μέσα κυρίως από αναφορές του τοπικού τύπου της εποχής, η ίδρυση των νέων οικισμών και κυρίως τα νέα πληθυσμιακά δεδομένα στην περιοχή μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, μέσα από συγκριτική μελέτη των στατιστικών δεδομένων των απογραφών του 1920 και του 1928. Επιπλέον, περιγράφονται άλλες πτυχές της ζωής των προσφύγων όπως οι οικονομικές τους δραστηριότητες, η πνευματική τους εξέλιξη και οι σχέσεις τους με τους γηγενείς. Τέλος, στον επίλογο παρατίθενται συμπεράσματα που αφορούν στις τελικές εκτιμήσεις για την εγκατάσταση, την ενσωμάτωση και τη συμβολή των προσφύγων στην κοινωνία της Φλώρινας.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Πρόσφυγες
Ανταλλαγή πληθυσμών
Αμιγείς και μικτοί οικισμοί
Πληθυσμιακή σύνθεση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
2015-04-02T14:17:41Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.