Το μεταπολεμικόν κυρίως εσωτερικόν δημόσιον χρέος.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Το μεταπολεμικόν κυρίως εσωτερικόν δημόσιον χρέος.

Αντζουλάτος, Γ. Δ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 369-385).

Book
Text

Greece
Δημόσια χρέη
Ελλάδα
Economic policy
Δημόσια οικονομική
Public debts
1918-1974
Public finance
Οικονομική πολιτική

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015-10-30T11:56:45Z
1967


[χ.ό.]

Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.