Το πρώτον σχέδιον καταστατικής μεταρρυθμίσεως της μοναρχίας του ʹΟθωνος: μία σελίς από την πολιτικήν ιστορίαν της νεωτέρας Ελλάδος.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Το πρώτον σχέδιον καταστατικής μεταρρυθμίσεως της μοναρχίας του ʹΟθωνος: μία σελίς από την πολιτικήν ιστορίαν της νεωτέρας Ελλάδος.

Στασινόπουλος, Μιχ. Δ.

Περιλαμβάνει βιβλογραφικές αναφορές.

Book
Text

Greece
King of Greece
Βασιλιάς της Ελλάδας
Othon I
Όθων I
Constitutional history
Συνταγματική ιστορία
Ελλάδα
19th century
19ος αιώνας
Πολιτικές συνθήκες
Politics and government

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015-10-30T11:56:47Z
1968


[χ.ό.]

Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.