Αναδιάρθρωσις των λειτουργιών του εποπτικού συμβουλίου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑναδιάρθρωσις των λειτουργιών του εποπτικού συμβουλίου.

Gutenberg, Erich

Text

Greece
Διευθυντές εταιριών
Executives
Βιογραφία
Biography
Ελλάδα
Στελέχη επιχειρήσεων
Directors of corporations

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015-10-30T11:56:57Z
1971


Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.